Η ΕΠΟΠΤΕΙΑ εγκαινιάζει ένα ψηφιακό εργαλείο καταγραφής και ανάδειξης της διασποράς των σύγχρονων Ελλήνων εικαστικών. Μία πλατφόρμα που περιλαμβάνει ένα corpus έργων σύγχρονης τέχνης από τους απανταχού Έλληνες καλλιτέχνες.

Μετά το γνωστό πια ως «brain drain», το κύμα μετανάστευσης από το 2008 έως σήμερα, που είναι το τρίτο μαζικό που γνωρίζει η χώρα τα τελευταία 100 χρόνια πολλοί από τους 427.000 Έλληνες που έφυγαν από τη χώρα σπουδάζουν ή δημιουργούν ως εικαστικοί στο εξωτερικό. Η πλατφόρμα φιλοδοξεί να αποτελέσει σύνδεσμο των νέων εικαστικών καλλιτεχνών με την γενέτειρά τους και να γίνει η πρώτη ψηφιακή πινακοθήκη σύγχρονης τέχνης, ένα έργο εν προόδω, όπου οι Έλληνες δημιουργοί του εξωτερικού παρουσιάζονται με βιογραφικό, στοιχεία επικοινωνίας καθώς και φωτογραφίες/video από τα έργα τους. Όλοι οι καλλιτέχνες ταξινομούνται στη βάση της δουλειάς τους (ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική, φωτογραφία, βίντεο, κόμικς).

Επιπλέον, η πλατφόρμα θα παρουσιάζει θεματικές διαδικτυακές εκθέσεις με επιλεγμένα έργα των προβαλλόμενων καλλιτεχνών. Η ψηφιακή γειτνίαση των έργων γεννάει νέες ωσμώσεις και προβάλλει με απροσδόκητο τρόπο το έργο των Ελλήνων εικαστικών στις διάφορες χώρες όπου ζουν και εργάζονται.

Η ιδιαιτερότητα αυτής της καταγραφής είναι ότι συνδέεται άμεσα με τους εικαστικούς – χρήστες, ανατροφοδοτούμενη από τους ίδιους με υλικό και δραστηριότητές τους. Έτσι, παρέχει στο ελληνικό και διεθνές κοινό, όχι μόνο την παραγωγή έργων, αλλά και πληροφορίες από τους ίδιους με πρόσθετο υλικό (συνεντεύξεις, νέα για εκθέσεις, τεχνοκριτικά σημειώματα κ.α. από την επικαιρότητα).

Η Εποπτεία συνοψίζει και ανθολογεί, ανακεφαλαιώνει και διακλαδίζει, ομαδοποιεί και εξατομικεύει ένα βαθύ αλλά ανεξερεύνητο ακόμη κοίτασμα της ζώσας εικαστικής σκηνής. Φιλοδοξεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη στήριξη του έργου των νέων Ελλήνων καλλιτεχνών και τον επαναπροσδιορισμό της σχέσης τους με την Ελλάδα, να καταστεί «γέφυρα» των νέων εικαστικών με την Ελλάδα και γόνιμος φορέας ανάδειξής τους στη διεθνή εικαστική σκηνή.