ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Odoo Version 14.0-20230904

Information about the ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ instance of Odoo, the Open Source ERP.

Installed Applications

Website
Enterprise website builder
S3 backing up
Yet another backup tool, but with sexy graphs
Discuss
Chat, mail gateway and private channels